BBGI รับ 4 รางวัล Green Industry เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
28 มิถุนายน 2566
BBGI รับ 4 รางวัล Green Industry เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
อ่านเพิ่มเติม
BBGI ลงนาม MOU กับ Conagen เป็นพันธมิตรทางธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพขั้นสูง เพื่อความยั่งยืน
08 พฤษภาคม 2566
BBGI ลงนาม MOU กับ Conagen เป็นพันธมิตรทางธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพขั้นสูง เพื่อความยั่งยืน
อ่านเพิ่มเติม
BBGI เข้าถือ “บีบีจีไอ ไบโอเอทานอลฯ” เต็ม 100% เสริมรายได้อนาคต
02 พฤษภาคม 2566
BBGI เข้าถือ “บีบีจีไอ ไบโอเอทานอลฯ” เต็ม 100% เสริมรายได้อนาคต
อ่านเพิ่มเติม
BBGI ตั้ง “ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน” นั่งกรรมการอิสระ-ตรวจสอบ
11 เมษายน 2566
BBGI ตั้ง “ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน” นั่งกรรมการอิสระ-ตรวจสอบ
อ่านเพิ่มเติม
BBGI เสวนา “Deep Tech Innovations the Journey from Bench to Market
03 เมษายน 2566
BBGI เสวนา “Deep Tech Innovations the Journey from Bench to Market
อ่านเพิ่มเติม
BBGI ร่วมงานเสวนา “โอกาสของ SynBio industry ในบริบทประเทศไทย”
30 มีนาคม 2566
BBGI ร่วมงานเสวนา “โอกาสของ SynBio industry ในบริบทประเทศไทย”
อ่านเพิ่มเติม
กลุ่ม BBGI ผนึก SCGC - QTC ลงนามสัญญาความร่วมมือเชิงพาณิชย์ โครงการพัฒนาและผลิตน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าชีวภาพ (Bio Transformer Oil)
08 มีนาคม 2566
กลุ่ม BBGI ผนึก SCGC - QTC ลงนามสัญญาความร่วมมือเชิงพาณิชย์ โครงการพัฒนาและผลิตน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าชีวภาพ (Bio Transformer Oil)
อ่านเพิ่มเติม
BBGI เปิด โรงงาน บีบีจีไอ ไบโอเอทานอล สาขาน้ำพอง 2 จ.ขอนแก่น หนุนกำลังผลิตรวมทั้งกลุ่มพุ่งแตะ 8 แสนลิตรต่อวัน
22 กุมภาพันธ์ 2566
BBGI เปิด โรงงาน บีบีจีไอ ไบโอเอทานอล สาขาน้ำพอง 2 จ.ขอนแก่น หนุนกำลังผลิตรวมทั้งกลุ่มพุ่งแตะ 8 แสนลิตรต่อวัน
อ่านเพิ่มเติม
BBGI ร่วมกับกลุ่มบางจากฯ ส่งมอบความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวตุรกี-ซีเรีย
17 กุมภาพันธ์ 2566
BBGI ร่วมกับกลุ่มบางจากฯ ส่งมอบความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวตุรกี-ซีเรีย
อ่านเพิ่มเติม
B nature+ เปิดตัว ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร แคลเซียม-แอลที แอดวานซ์ (เครื่องหมายการค้า บี เนเจอร์พลัส) แคลเซียมสูตรใหม่ ชูจุดเด่น เพิ่มปริมาณ แคลเซียม แอล-ทีโอเนต ถึง 50%
10 กุมภาพันธ์ 2566
B nature+ เปิดตัว ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร แคลเซียม-แอลที แอดวานซ์ (เครื่องหมายการค้า บี เนเจอร์พลัส) แคลเซียมสูตรใหม่ ชูจุดเด่น เพิ่มปริมาณ แคลเซียม แอล-ทีโอเนต ถึง 50%
อ่านเพิ่มเติม
“กิตติพงศ์ ลิ่มสุวรรณโรจน์” ศิษย์เก่าวิทยาศาสตร์จุฬาฯ ดีเด่นปี 2566
01 กุมภาพันธ์ 2566
“กิตติพงศ์ ลิ่มสุวรรณโรจน์” ศิษย์เก่าวิทยาศาสตร์จุฬาฯ ดีเด่นปี 2566
อ่านเพิ่มเติม
BBGI รับอานิสงส์บางจากเทคโอเวอร์เอสโซ่ เพิ่มโอกาสขายเอทานอล - B100 ได้มากขึ้น
25 มกราคม 2566
BBGI รับอานิสงส์บางจากเทคโอเวอร์เอสโซ่ เพิ่มโอกาสขายเอทานอล - B100 ได้มากขึ้น
อ่านเพิ่มเติม